Nasza szkoła rozpoczęła we wrześniu realizację projektu ERASMUS+ (COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE FOR GOOD PRACTICES).

 Tytuł projektu: „WALKING TO A MORE SUSTAINABLE ATTITUDE”
(„Dążąc do zrównoważonego rozwoju”)

Partnerzy:
1. HISZPANIA - JOSEP MASCLANS - VALBONA D’ANOIA – CATALUNIA
2. LITWA - TESIU LOPSELIS DARZELIS BERZELIS - KALINO 20 – TELSIAI
3. RUMUNIA - SCOALA GIMNAZIALA BUZESCU - ZAHARIA STANCU NR. 2 – BUZESCU

Cele projektu:
1. Wymiana doświadczeń nauczycieli w pracy z językiem obcym.

2. Praktyczne posługiwanie się przez uczniów językiem angielskim.

3. Wzajemne poznanie partnerskich szkół (uczniów, nauczycieli, środowiska lokalnego).

4. Pogłębienie wiedzy i nabranie dobrych nawyków z zakresu ochrony środowiska: segregacja odpadów, zdrowe odżywianie, sezonowa żywność, recykling, oszczędzanie wody itp.

5. Wykorzystanie najnowszej technologii w komunikacji społecznej.

W listopadzie nauczyciele realizujący projekt uczestniczyli w pierwszej wizycie w Hiszpanii, aby poznać przedstawicieli partnerskich szkół. Omówiono również kolejne etapy realizacji działań.

W lutym przyszłego roku będziemy gościć uczniów i nauczycieli z Litwy, Hiszpanii i Rumunii. Już rozpoczęliśmy przygotowania….