KLAUZULA INFORMACYJNA

 

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98, zwana dalej „Szkołą.”, os. Na Stoku 52, 31-708 Kraków e-mail sp98krakow@poczta.onet.pl .

2.      Inspektorem Ochrony Danych, jest pan Sebastian Łabowski, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem: inspektor@bezpieczne-dane.eu.

3.      Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie Szkoły oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) i e) RODO.

4.      Dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umów.

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 tygodnia, a po tym terminie zgodnie z  przepisami obowiązującego prawa zostają usunięte.

6.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7.      Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących jest niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8.      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednakże przebywanie na terenie Szkoły jest równoznaczne z akceptacją regulaminu dotyczącego monitoringu.

9.      Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 1 tygodnia zapis jest automatycznie nadpisywany.