Szkolny zestaw programów nauczania

dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98

na rok szkolny 2018/2019

 

Podstawa prawna: art. 22a ustawy 2e O systemie oświaty z dn. 7.IX.1991 r. j.t. Dz.U. Nr 256 poz. 2572/2004 z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia MEN z dn. 3 VII.2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania oraz podręczników.

 

Numer

w szkolnym zestawie programów

Klasa

Przedmiot

Autor, tytuł i wydawnictwo

KLASA 1

SP-1/18/20-21

I

edukacja wczesnoszkolna

 

J. Hanisz, K, Preibisz – Wala, E. Szumacher

Program nauczania do edukacji wczesnoszkolnej – Szkolni przyjaciele

WSiP

SP-2/18/20-21

 

I

język

angielski

M. Kłębowska

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 r.

Express Publishing

SP-3/18/20-21

I

religia

red. Ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski

Program „W drodze do Wieczernika”

Wydawnictwo św. Stanisław

AZ-1-01/10

KLASA 2

SP-1/17

II

edukacja wczesnoszkolna

 

J. Hanisz, K, Preibisz – Wala, E. Szumacher

Program nauczania do edukacji wczesnoszkolnej – Szkolni przyjaciele

WSiP

SP-2/17

 

II

język

angielski

M. Kłębowska

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 r.

Express Publishing

SP-3/17

II

religia

red. Ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski

Program „W drodze do Wieczernika”

Wydawnictwo św. Stanisław

AZ-1-01/10

KLASA 3

SP-1/16

III

edukacja wczesnoszkolna

B. Bieleń, T. Janicka-Panek, H. Małkowska – Zegadło

Program nauczania dla I etapu edukacyjnego „Szkoła na miarę”

Nowa Era

SP-3/16

III

Język

angielski

M. Kębłowska

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących w klasach 1- 3 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2014 roku

Express Publishing

SP-4/16

III

religia

red. Ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski

Program „W drodze do Wieczernika”

Wydawnictwo św. Stanisław

AZ-1-01/10

KLASA 4

SP-4/18/22-23

IV

j. polski

(4-8)

E. Nowak, M. Żegleń

Program nauczania j. polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej „Słowa z uśmiechem” kl. 4-6 oraz „Myśli i słowa” kl. 7-8

WSiP

SP-5/18/22-23

IV

historia

(4-8)

R. Tocha

Podróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowej.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

SP-6/18/21-22

IV

plastyka

(4-7)

B. Mikulik

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej.

WSiP

SP-7/18/21-22

IV

muzyka

(4-7)

M. Gromek, G. Kilbach

Program dla szkoły podstawowej klas 4-7-Lekcja muzyki.

Nowa Era

 

SP-8/18/22-23

IV

język

angielski

(4-8)

M. Kłębowska

Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny

z nowa podstawą programową obowiązującą od 2017 r.

Ekspress Publishing

SP-9/18/22-23

IV

matematyka

(4-8)

M. Jacewicz, M. Karpinski, J. Lech

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki

w klasach 4-8 w szkole podstawowej.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

SP-10/18-19

IV

przyroda

(4)

E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson

Program nauczania. Przyroda klasa 4.

WSiP

SP-11/18/20-21

IV

technika

(4-6)

E. Bubak, E. Królicka

Program nauczania - Technika na co dzień

WSiP

SP-12/18/22-23

IV

informatyka

(4-8)

W. Jochemczyk, I. Krajewska,-Kranas, W. Kranas,  A.Samulska, M. Wyczółkowski

Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej

WSiP

SP-13/18/22-23

IV

wychowanie fizyczne

(4-8)

S. Żołyński

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas 4-8 szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Fosze

SP-14/18-19

IV

wychowanie do życia w rodzinie

T. Król

Program nauczania -Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas 4 szkoły podstawowej.

Rubikon 2017

SP-15/18/20-21

IV

religia

(4-6)

red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski

Program -Poznaję Boga i w Niego wierzę

Wydawnictwo św. Stanisław

AZ-2-01/10

KLASA 5

SP-4/17

V

j. polski

(4-6)

E. Horwath, E. Nowak, A. Żegleń

Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Słowa z uśmiechem (kl. 4-6)

WSiP

SP-5/17

V

historia

(4-8)

R. Tocha

Podróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowej.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

SP-6/17

V

plastyka

(4-7)

B. Mikulik

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej.

WSiP

SP- 7/17

V

muzyka

(4-7)

M. Gromek, G. Kilbach

Program dla szkoły podstawowej klas 4-7. Lekcja muzyki.

Nowa Era

SP-8/17

 

V

j. angielski

(4-8)

M. Kłębowska

Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017r.

Ekspress Publishing

SP-9/17

V

matematyka

(4-8)

M. Jacewicz, M. Karpinski, J. Lech

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

SP-16/18/21-22

V

biologia

(5-8)

A.Zdziennicka

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej – Puls życia

Nowa Era

SP-17/18/21-22

V

geografia

(5-8)

E. Tuz, B. Dziedzic

Program nauczania geografii w szkole podstawowej Planeta Nowa.

Nowa Era

SP-11/17

V

technika

(4-6)

E. Bubak, E. Królicka

Program nauczania - Technika na co dzień

WSiP

SP-12/17

 

V

informatyka

(4-8)

W. Jochemczyk, I. Krajewska,-Kranas, W. Kranas,  A.Samulska, M. Wyczółkowski

Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej

WSiP

SP-13/17

V

wychowanie fizyczne

(4-8)

S. Żołyński

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas 4-8 szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Fosze

SP-18/18-19

V

wychowanie do życia w rodzinie

T. Król

Program nauczania -Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas 5 szkoły podstawowej.

Rubikon 2018

SP-15/17

V

religia

(4-6)

red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski

Program -Poznaję Boga i w Niego wierzę

Wydawnictwo św. Stanisław

AZ-2-01/10

KLASA 6

SP-6/16

 

VI

j. polski

(4-6)

E. Horwath, A. Żegleń

Program języka polskiego dla klas 4-6 ”Słowa

z uśmiechem”

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

SP-7/16

 

VI

historia i społeczeństwo

(4-6)

R. Tocha

Wehikuł czasu. Program nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

SP-8/16

 

VI

plastyka

(4-6)

B. Mikulik

Program nauczania plastyki w klasach 4–6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny

WSiP

SP-10/16

 

VI

muzyka

(4-6)

I.Pisarkiewicz

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej

w klasach 4-6

WSiP

SP-12/16

VI

język

angielski

(4-6)

E. Piotrowska, T. Sztyber

Program nauczania języka angielskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową

Macmillan Polska

SP-13/16

VI

matematyka

(4-6)

M. Jucewicz M. Karpiński J. Lech

Matematyka z plusem

Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VI szkoły podstawowej)

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

SP-14/16

 

VI

przyroda

(4-6)

E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska,

A. Melson

Program nauczania przyrody do szkoły podstawowej. Przyrodo witaj!

WSiP

SP-17/16

 

VI

technika

(4-6)

E. Bubak, E. Królicka

Program nauczania - Technika na co dzień

WSiP

SP-18/16

 

VI

zajęcia komputerowe

(4-6)

J. Dulian

Zajęcia komputerowe „Ciekawi świata”

Wydawnictwo Operon

SP-19/16

 

VI

wychowanie fizyczne

(4-6)

S. Żołyński

Program nauczania wychowania fizycznego dla II i III etapu edukacyjnego szkołą podstawowa i gimnazjum. Ruch - zdrowie dla każdego.

Wydawnictwo Fosze

SP-15/17

VI

wychowanie do życia w rodzinie

(5-6)

T. Król

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia

w rodzinie - program dla klas V-VI szkoły podstawowej

Wydawnictwo Rubikon

SP-21/16

 

VI

religia

(4-6)

red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski

Program -Poznaję Boga i w Niego wierzę

Wydawnictwo św. Stanisław

AZ-2-01/10

KLASA 7

SP-19/18/19-20

VII

j. polski

(7-8)

E. Horwath, E. Nowak, A. Żegleń

Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

Myśli i słowa (kl. 7-8)

WSiP

SP-20/18/19-20

VII

historia

(4-8)

R. Tocha

Podróże w czasie. Program nauczania historii

w szkole podstawowej.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

SP-21/18-19

 

VII

plastyka

(4-7)

B. Mikulik

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej.

WSiP

SP-22/18-19

 

VII

muzyka

(4-7)

M. Gromek, G. Kilbach

Program dla szkoły podstawowej klas 4-7. Lekcja muzyki.

Nowa Era

SP-23/18/19-20

 

VII

j. angielski

(4-8)

M. Kłębowska

Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny

z nowa podstawą programową obowiązującą od 2017 r.

Ekspress Publishing

SP-24/18/19-20

VII

j. niemiecki

(7-8)

P. Piszczatowski

Program nauczania języka niemieckiego dla początkujących z klas VII i VIII zgodny z podstawą

WSiP

SP-25/18/19-20

VII

j. hiszpański

(7-8)

I.Kusicielek

Program nauczania j. hiszpańskiego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej

Lektor Klett

SP-26/18/19-20

 

VII

matematyka

(4-8)

M. Jacewicz, M. Karpinski, J. Lech

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

SP-27/18/19-20

VII

biologia

(5-8)

A.Zdziennicka

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej – Puls życia

Nowa Era

SP-28/18/19-20

 

VII

geografia

(5-8)

E. Tuz, B. Dziedzic

Program nauczania geografii w szkole podstawowej Planeta Nowa.

Nowa Era

SP-29/18/19-20

VII

chemia

(7-8)

T. Kulawik, M. Litwin

Program nauczania chemii w szkole podstawowej.

Nowa Era

SP-30/18/19-20

VII

fizyka

(7-8)

G.Francuz-Ornat, T. Kulawik

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej – Spotkania z fizyką

Nowa Era

SP-31/18/19-20

VII

informatyka

(4-8)

W. Jochemczyk, I. Krajewska,-Kranas, W. Kranas,  A.Samulska, M. Wyczółkowski

Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej

WSiP

SP-32/18/19-20

 

VII

wychowanie fizyczne

(4-8)

S. Żołyński

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas 4-8 szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Fosze

SP-33/18-19

VII

wychowanie do życia w rodzinie

T. Król

Program nauczania -Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas 7 szkoły podstawowej.

Rubikon 2017

SP-34/18/19-20

VII

religia

(7-8)

red. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka

Program –Rozradowanie się w Duchu Świętym

Wydawnictwo św. Stanisław

AZ-3-02/13

SP-35/18/19-20

VII

doradztwo zawodowe

H. Dziurkowska i inni

Program doradztwa zawodowego dla klas VII –VIII szkoły podstawowej

ORE

KLASA 8

SP-16/17

VIII

j. polski

E. Horwath, E. Nowak, A. Żegleń

Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Myśli i słowa (kl. 7-8)

WSiP

SP-5/17

VIII

historia

(7-8)

R. Tocha

Podróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowej.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

SP-36/18-19

VIII

WOS

(8)

B. Furman

Program nauczania WOS w szkole podstawowej –Dziś i jutro.

Nowa Era

SP-8/17

 

VIII

j. angielski

(4-8)

M. Kłębowska

Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 r.

Ekspress Publishing

SP-17/17

VIII

j. niemiecki

(7-8)

P. Piszczatowski

Program nauczania języka niemieckiego dla początkujących z klas VII i VIII zgodny z podstawą

WSiP

SP-18/17

VIII

j. hiszpański

(7-8)

I.Kusicielek

Program nauczania j. hiszpańskiego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej

Lektor Klett

SP-9/17

 

VIII

matematyka

(4-8)

M. Jacewicz, M. Karpinski, J. Lech

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

SP-20/17

 

VIII

biologia

(5-8)

A.Zdziennicka

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej – Puls życia

Nowa Era

SP-19/17

 

VIII

geografia

(5-8)

E. Tuz, B. Dziedzic

Program nauczania geografii w szkole podstawowej Planeta Nowa.

Nowa Era

SP-21/17

 

VIII

chemia

(7-8)

T. Kulawik, M. Litwin

Program nauczania chemii w szkole podstawowej.

Nowa Era

SP-22/17

VIII

fizyka

(7-8)

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej. Spotkania z fizyką.

Nowa Era

SP-12/17

 

VIII

informatyka

(4-8)

W. Jochemczyk, I. Krajewska,-Kranas, W. Kranas,  A.Samulska, M. Wyczółkowski

Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej

WSiP

SP-13/17

 

VIII

wychowanie fizyczne

(4-8)

S. Żołyński

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas 4-8 szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Fosze

SP-37/18-19

VIII

wychowanie do życia w rodzinie

T. Król

Program nauczania - Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej.

Rubikon 2018

SP-24/17

 

VIII

religia

(7-8)

red. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka

Program –Rozradowanie się w Duchu Świętym

Wydawnictwo św. Stanisław

AZ-3-02/13

SP-38/18-19

VIII

edukacja

dla bezpieczeństwa

(8)

B. Breitkopft

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w 8 klasie SP.

WSiP

SP-39/18-19

VIII

doradztwo zawodowe

(7-8)

H. Dziurkowska i inni

Program doradztwa zawodowego dla klas VII –VIII szkoły podstawowej

ORE

 

http://innowacyjny-program.pl/