W roku szkolnym 2018/2019 w zależności od liczby zapisanych dzieci planujemy utworzenie 1 lub 2 klas integracyjnych oraz 1 lub 2 klas ogólnych.

Klasa integracyjna liczy maksymalnie 20 uczniów (w tym 3-5 uczniów z orzeczeniem o kształceniu integracyjnym). Pracuje tam dwóch nauczycieli – nauczyciel wiodący oraz nauczyciel wspomagający – pedagog specjalny, który organizuje naukę i wspiera uczniów z grupy integracyjnej.

Lekcje w szkole rozpoczynają się o godzinie 8.00, kończą o 16.15. Klasy pierwsze rozpoczynają naukę o godzinie 8. 00. W klasach pierwszych i drugich część zajęć wychowania fizycznego realizowanych jest na lodowisku, a w klasach trzecich na basenie. Pozostałe lekcje wf odbywają się w sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym oraz w formie zajęć ruchowych w klasie.

 W toku bieżącej nauki nauczyciele realizują naukę programowania i kodowania. Wszystkie sale wyposażone są w rzutniki multimedialne, korzystamy z  tablic interaktywnych w klasach młodszych, które uatrakcyjniają nasze zajęcia. Uczniowie poznają pracę z platformą internetową - Ucz się z Code Studio-code.org.pl. , program Balie 3 czy Koduj z robotem Scotti Go! Uczniowie mogą utrwalać wiedzę i rozwijać zainteresowania korzystając z różnych programów edukacyjnych i platformy edukacyjnej SQULA. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów w sieci, realizując program profilaktyczny Sieciaki.pl.

Zajęcia komputerowe w klasach młodszych odbywają się w pracowni przy 15 stanowiskach i z dostępem do Internetu. Biblioteka szkolna umożliwia dostęp do Centrum Multimedialnego, dysponuje bogatym księgozbiorem, prenumeratami wybranych czasopism.

Świetlica jest czynna od godziny 6.30 do 17.00. W ramach zajęć opiekuńczo – wychowawczych odbywają się zajęcia „Zrozumieć świat-koło dla dociekliwych”, "Biblioterapia”, „Gry i zabawy muzyczno-ruchowe”, „Koło żywego słowa”, koło czytelnicze „Polubić czytanie”, gry i zabawy ruchowe, Zabawy Logopedyczne, trening twórczego myślenia, Rebusomania. W czasie pobytu w świetlicy uczniowie pod opieką wychowawców odrabiają zadania domowe. Realizowany jest program adaptacyjny i integrujący dzieci „Dobrze nam razem”.

W szkole funkcjonuje sklepik, a także można skorzystać z obiadów, które są przygotowywane na miejscu, w kuchni szkolnej. Wszystkie dzieci z klas młodszych uczestniczą w programie „Owoce w szkole”.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom uczniów proponujemy bezpłatne, popołudniowe zajęcia dodatkowe: rozszerzające umiejętności z języka angielskiego, koło regionalno – turystyczne, koło historyczne, koło plastyczne, gimnastykę korekcyjną, gry i zabawy ruchowe, zajęcia rozwijające matematyczno – przyrodnicze, robotykę. Z zajęć odpłatnych proponujemy naukę gry na gitarze. Są to propozycje, które w miarę możliwości i potrzeb uczniów będą modyfikowane.

Nauczyciele klas młodszych korzystają z oferty zajęć dodatkowych realizowanych we współpracy z placówkami kulturalno – oświatowymi. Są to cykliczne wyjścia na warsztaty teatralne prowadzone przez aktorów z Teatru Groteska, warsztaty artystyczne, które prowadzą nauczyciele we współpracy z plastykami z Młodzieżowego Domu Kultury w Krzesławicach; warsztaty muzealne, warsztaty Mali Odkrywcy Wielkich Kultur, wyjścia do kina, teatru, opery i na imprezy okazjonalne w MDK Fort 49 czy OK.C. K. Norwida i inne.

Dla uczniów potrzebujących dodatkowego wsparcia prowadzone są zajęcia wspomagające rozwój: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w zakresie edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja, terapia pedagogiczna, logopedia, biofeedback.

Staramy się zapewnić jak najlepszy start pierwszoklasistom, dbając o ich adaptację w szkole i klasie. Zapewniamy odpowiedzialną, kompetentną i życzliwą kadrę pedagogiczną oraz pełne przygotowanie uczniów do kolejnego etapu edukacji. W klasach I – III pracują nauczyciele z wieloletnim stażem pracy w szkole i z najwyższymi kwalifikacjami- stopniem awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Większość nauczycieli jest specjalistami w zakresie dwóch kierunków.

Nasza szkoła jest organizatorem konkursów wiedzy „Matfanek” dla klas II i „Ortofanek” dla klas III uczniów szkół nowohuckich. Uczniowie są przygotowywani do wielu konkursów, między innymi: „Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny”, „Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik”, międzyszkolne konkursy ”Kytametam”, „Zaczarowany świat lektur”, „Kaktus”, „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

Liczne i różnorodne propozycje rozwijania indywidualnych zainteresowań i zdolności, dają możliwość każdemu uczniowi znalezienia ciekawej propozycji dla siebie. Efektem tych działań są liczne i znaczące sukcesy naszych maluchów w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

 

Co oferujemy w klasach młodszych?

Bezpieczeństwo. Udział w akcjach „Odblaskowe Pierwszaki” (wyposażenie w opaski odblaskowe), „Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, zajęcia z udziałem Policji oraz strażników Krakowskiej Straży Miejskiej, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym i bezpiecznych zabaw. Dla wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów w szkole funkcjonuje monitoring.

Tolerancja. Nauczyciele wspomagający przeprowadzają w klasach pierwszych spotkania warsztatowe „Uczymy się żyć z niepełnosprawnymi”. Na co dzień w praktyce, poprzez wspólne przebywanie, dzieci uczą się empatii, wrażliwości i tolerancji wobec osób niepełnosprawnych.

Edukacja regionalna. Uczniowie poznają Kraków i jego zabytki, biorą udział w wycieczkach pod hasłem „Szlakiem legend krakowskich”, uczestniczą w cyklicznych zajęciach we współpracy z Akademią Żakowską, przygotowujących do udziału w Międzyszkolnych Konkursach – „Krakusek” dla klas III, „Żaczek” dla klas II i „Rajcuś” dla klas I. Biorą udział w warsztatach organizowanych przez Muzeum Etnograficzne, CM im. dr H. Jordana.

Edukacja patriotyczna. Poznanie i poszanowanie tradycji i przeszłości. Uroczystości obchodzone w szkole z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Dnia Patrona Szkoły – „Turniej o Odznakę Małego Rycerza”, wyjścia do muzeów , gdzie w ciekawy i przystępny sposób uczniowie poznają historię naszej Ojczyzny.

Z przyrodą na ty. Organizowanie wyjazdów na zielone szkoły i wycieczek rekreacyjnych. Działalność Klubu Małego Ekologa – udział w akcji „Sprzątanie Świata”, pomoc dla schroniska dla zwierząt, obchody Dnia Ziemi. Współpraca z Pracownią Animacji Ekologicznej MDK im. C.K. Norwida – wyjścia na filmy ekologiczne.

Imprezy klasowe i szkolne. Spotkania andrzejkowe, mikołajkowe, wigilijne, kiermasze świąteczne, jasełka, bale karnawałowe, biegi, turnieje sportowe, pikniki rodzinne to już nasza tradycja z dumą kultywowana. Szczególnie uroczyście obchodzimy Ślubowanie klas pierwszych, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca oraz Dzień Dziecka. Organizowanie corocznie Dni Otwartych Szkoły dla dzieci z okolicznych przedszkoli, ich udział w zajęciach oraz imprezach szkolnych stwarza maluchom oraz ich rodzicom możliwość poznania szkoły oraz dzieciom oswojenia się ze szkołą.

Jesteśmy otwarci na innowacje pedagogiczne. Braliśmy udział w programach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego : ”Pierwsze Uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, „Innowacyjny program nauczania dzieci z zaburzeniami zachowania”, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas i – III”. Dzięki udziałowi w programach pozyskaliśmy wiele ciekawych i nowoczesnych pomocy, które wykorzystujemy w bieżącej pracy.

Podczas ferii zimowych i wakacji organizujemy opiekę i zajęcia dla uczniów w formie półkolonii „Zima w szkole” oraz „Lato w szkole”.

W szkole zapewniamy przyjazną, życzliwą atmosferę, ale także solidną edukację, jesteśmy otwarci na potrzeby dzieci i zachęcamy rodziców do pełnej współpracy.

 

W roku szkolnym 2018/ 2019 w zależności od liczby zapisanych dzieci planujemy utworzenie 1 lub 2 klas integracyjnych oraz 1 lub 2 klas ogólnych. Serdecznie zapraszamy na dzień otwarty 10 marca sobota w godzinach od 10,00 - 12,30.

Klasa integracyjna liczy maksymalnie 20 uczniów(w tym 3-5 uczniów z orzeczeniem o kształceniu integracyjnym). Pracuje tam dwóch nauczycieli – nauczyciel wiodący oraz nauczyciel wspomagający – pedagog specjalny, który organizuje naukę i wspiera uczniów z grupy integracyjnej.

Lekcje w szkole rozpoczynają się o godzinie 8. 00, kończą o 16. 15. Klasy pierwsze rozpoczynają naukę o godzinie 8. 00. W klasach pierwszych i drugich część zajęć wychowania fizycznego realizowanych jest na lodowisku, a w klasach trzecich na basenie. Pozostałe lekcje wf odbywają się w sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym oraz w formie zajęć ruchowych w klasie.

 W toku bieżącej nauki nauczyciele realizują naukę programowania i kodowania. Wszystkie sale wyposażone są w rzutniki multimedialne, korzystamy z  tablic interaktywnych w klasach młodszych, które uatrakcyjniają nasze zajęcia. Uczniowie poznają pracę z platformą internetową - Ucz się z Code Studio-code.org.pl. , program Balie 3 czy Koduj z robotem Scotti Go! Uczniowie mogą utrwalać wiedzę i rozwijać zainteresowania korzystając z różnych programów edukacyjnych i platformy edukacyjnej SQULA. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów w sieci, realizując program profilaktyczny Sieciaki.pl.

Zajęcia komputerowe w klasach młodszych odbywają się w pracowni przy 15 stanowiskach i z dostępem do Internetu. Biblioteka szkolna umożliwia dostęp do Centrum Multimedialnego, dysponuje bogatym księgozbiorem, prenumeratami wybranych czasopism.

Świetlica jest czynna od godziny 6.30 do 17.00. W ramach zajęć opiekuńczo – wychowawczych odbywają się zajęcia „Zrozumieć świat-koło dla dociekliwych”, "Biblioterapia”, „Gry i zabawy muzyczno-ruchowe”, „Koło żywego słowa”, koło czytelnicze „Polubić czytanie”, gry i zabawy ruchowe, Zabawy Logopedyczne, trening twórczego myślenia, Rebusomania.W czasie pobytu w świetlicy uczniowie pod opieką wychowawców odrabiają zadania domowe. Realizowany jest program adaptacyjny i integrujący dzieci „Dobrze nam razem”.

W szkole funkcjonuje sklepik, a także można skorzystać z obiadów, które są przygotowywane na miejscu, w kuchni szkolnej. Wszystkie dzieci z klas młodszych uczestniczą w programie „Owoce w szkole”.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom uczniów proponujemy bezpłatne, popołudniowe zajęcia dodatkowe:rozszerzające umiejętności z języka angielskiego, koło regionalno – turystyczne, koło historyczne, koło plastyczne, gimnastykę korekcyjną, gry i zabawy ruchowe, zajęcia rozwijające matematyczno – przyrodnicze, robotykę. Z zajęć odpłatnych proponujemy naukę gry na gitarze. Są to propozycje, które w miarę możliwości i potrzeb uczniów będą modyfikowane.

Nauczyciele klas młodszych korzystają z oferty zajęć dodatkowych realizowanych we współpracy z placówkami kulturalno – oświatowymi. Są to cykliczne wyjścia na warsztaty teatralne prowadzone przez aktorów z Teatru Groteska, warsztaty artystyczne, które prowadzą nauczyciele we współpracy z plastykami z Młodzieżowego Domu Kultury w Krzesławicach; warsztaty muzealne, warsztaty Mali Odkrywcy Wielkich Kultur, wyjścia do kina, teatru, opery i na imprezy okazjonalne w MDK Fort 49 czy OK.C. K. Norwida i inne.

Dla uczniów potrzebujących dodatkowego wsparcia prowadzone są zajęcia wspomagające rozwój: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w zakresie edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja, terapia pedagogiczna, logopedia, biofeedback.

Staramy się zapewnić jak najlepszy start pierwszoklasistom, dbając o ich adaptację w szkole i klasie. Zapewniamy odpowiedzialną, kompetentną i życzliwą kadrę pedagogiczną oraz pełne przygotowanie uczniów do kolejnego etapu edukacji. W klasach I – III pracują nauczyciele z wieloletnim stażem pracy w szkole i z najwyższymi kwalifikacjami- stopniem awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Większość nauczycieli jest specjalistami w zakresie dwóch kierunków.

Nasza szkoła jest organizatorem konkursów wiedzy „Matfanek” dla klas II i „Ortofanek” dla klas III uczniów szkół nowohuckich. Uczniowie są przygotowywani do wielu konkursów, między innymi: „Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny”, „Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik”, międzyszkolne konkursy ”Kytametam”, „Zaczarowany świat lektur”, „Kaktus”, „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

Liczne i różnorodne propozycje rozwijania indywidualnych zainteresowań i zdolności, dają możliwość każdemu uczniowi znalezienia ciekawej propozycji dla siebie. Efektem tych działań są liczne i znaczące sukcesy naszych maluchów w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

 

Co oferujemy w klasach młodszych?

Bezpieczeństwo. Udział w akcjach „Odblaskowe Pierwszaki” (wyposażenie w opaski odblaskowe), „Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, zajęcia z udziałem Policji oraz strażników Krakowskiej Straży Miejskiej, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym i bezpiecznych zabaw. Dla wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów w szkole funkcjonuje monitoring.

Tolerancja. Nauczyciele wspomagający przeprowadzają w klasach pierwszych spotkania warsztatowe „Uczymy się żyć z niepełnosprawnymi”. Na co dzień w praktyce, poprzez wspólne przebywanie, dzieci uczą się empatii, wrażliwości i tolerancji wobec osób niepełnosprawnych.

Edukacja regionalna.Uczniowie poznają Kraków i jego zabytki, biorą udział w wycieczkach pod hasłem „Szlakiem legend krakowskich”, uczestniczą w cyklicznych zajęciach we współpracy z Akademią Żakowską, przygotowujących do udziału w Międzyszkolnych Konkursach – „Krakusek” dla klas III, „Żaczek” dla klas II i „Rajcuś” dla klas I. Biorą udział w warsztatach organizowanych przez Muzeum Etnograficzne, CM im. dr H. Jordana.

Edukacja patriotyczna.Poznanie i poszanowanie tradycji i przeszłości. Uroczystości obchodzone w szkole z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Dnia Patrona Szkoły – „Turniej o Odznakę Małego Rycerza”, wyjścia do muzeów , gdzie w ciekawy i przystępny sposób uczniowie poznają historię naszej Ojczyzny.

Z przyrodą na ty. Organizowanie wyjazdów na zielone szkoły i wycieczek rekreacyjnych. Działalność Klubu Małego Ekologa – udział w akcji „Sprzątanie Świata”, pomoc dla schroniska dla zwierząt, obchody Dnia Ziemi. Współpraca z Pracownią Animacji Ekologicznej MDK im. C.K. Norwida – wyjścia na filmy ekologiczne.

Imprezy klasowe i szkolne.Spotkania andrzejkowe, mikołajkowe, wigilijne, kiermasze świąteczne, jasełka, bale karnawałowe, biegi, turnieje sportowe, pikniki rodzinne to już nasza tradycja z dumą kultywowana. Szczególnie uroczyście obchodzimy Ślubowanie klas pierwszych, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca oraz Dzień Dziecka. Organizowanie corocznie Dni Otwartych Szkoły dla dzieci z okolicznych przedszkoli, ich udział w zajęciach oraz imprezach szkolnych stwarza maluchom oraz ich rodzicom możliwość poznania szkoły oraz dzieciom oswojenia się ze szkołą.

Jesteśmy otwarci na innowacje pedagogiczne.Braliśmy udział w programach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego : ”Pierwsze Uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, „Innowacyjny program nauczania dzieci z zaburzeniami zachowania”, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas i – III”. Dzięki udziałowi w programach pozyskaliśmy wiele ciekawych i nowoczesnych pomocy, które wykorzystujemy w bieżącej pracy.

Podczas ferii zimowych i wakacji organizujemy opiekę i zajęcia dla uczniów w formie półkolonii „Zima w szkole” oraz „Lato w szkole”.

W szkole zapewniamy przyjazną, życzliwą atmosferę, ale także solidną edukację, jesteśmy otwarci na potrzeby dzieci i zachęcamy rodziców do pełnej współpracy.

szkoła podstawowa nr 98 im. henryka sienkiewicza http://innowacyjny-program.pl/  http://www.6latki.men.gov.pl/ gimnazjum nr 74 im. henryka sienkiewicza